Maid

Home Care และ Office Care

บริการรายชั่วโมง ไม่รวมอุปกรณ์น้ำยา

  • 2 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ        600      บาท
  • 3 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ        800      บาท
  • 4 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ        1,000     บาท

***หากต้องการให้บริษัทฯ เตรียมน้ำยามีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท***

บริการ รายเดือน – รายปี รวมอุปกรณ์น้ำยา  

  • เริ่มต้น 16,500 – 20,000 บาท

บริการ แพ็คเกจ  (สุดคุ้ม)

 

>> 1) บริการ แพ็คเกจราย (ครั้ง)ไม่รวมอุปกรณ์น้ำยา) <<

12 ครั้ง   ในระยะเวลา 6 เดือน       อัตราค่าบริการ        10,900   บาท

24 ครั้ง   ในระยะเวลา 6 เดือน       อัตราค่าบริการ        20,000   บาท

** บริการรอบละ 4 ชั่วโมง

****รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.  รอบบ่ายตั้งแต่ 12.00 -16.00 น.

รบกวนทางลูกค้าโปรดจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาด้วยค่ะ!!

 

>> 2) บริการ แพ็คเกจราย (ครั้ง)รวมอุปกรณ์น้ำยา <<
12 ครั้ง   ในระยะเวลา 6 เดือน       อัตราค่าบริการ        12,900   บาท

24 ครั้ง   ในระยะเวลา 6 เดือน       อัตราค่าบริการ        22,000   บาท

** บริการรอบละ 4 ชั่วโมง

****รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.  รอบบ่ายตั้งแต่ 12.00 -16.00 น.